Vår kjernekompetanse er å fortelle gode historier, gjennom film, opplevelser og fra scenen.